Preguntes Freqüents | Tramitació duanera

Què és necessari per fer enviaments a Andorra?

La factura detallada de la mercaderia o factura més un albarà amb el detall, en el cas de que la mercaderia sigui amb Impostos Especials el ARC, també en la majoria de casos la carta global.

Pot ser factura proforma

No, no pot ser mai factura proforma, ha de ser la factura de la venda en ferm.

Serveix albarà per despatxar?

No, l’albarà ha d' anar amb la factura de venda

Per què la factura ha d’anar destinada a Andorra i no serveix que anoti que l ‘adreça d’entrega és a Andorra?

Perquè és una exportació fora de la UE

Si és un regal o mostra també s’ha de valorar? Li puc possar 1€?

Els regals i mostres tenen que anar sempre valorats, si es posa un € o valor molt baix la duana fa comprovacions de la mercaderia i pot imposar sancions i decomissar mercaderia .

Només cal factura?

En el cas dels impostos especials el ARC, medicaments AEMPS i en mols casos cartes addicionals, per això es recomanable posar la carta global.

Què és la partida aranzelària?

És una codificació de la mercaderia establerta per la Organització Mundial de Duanes que serveix per definir la naturalesa de la mercaderia i aplicar impostos i aranzels segon reglament del país de destí .

Què és la carta global? Per a què serveix?

Es un document que emet la companyia que envia la mercaderia que declara davant les autoritats duaneres que la mercaderia exportada compleix amb les especificacions de la carta, serveix per protegir els mercats de productes perillosos.

Què és el EORI? Podem despatxar sense?

El EORI es un número de control fiscal de la UE que es dona a les empreses per poder exportar per qualsevol frontera de la UE, en el cas de la Farga de Moles (frontera ESP AND ) si l’empresa és espanyola no cal.

Què és un DAE i un DAT?

Són documents de circulació de la mercaderia que viatja en règims suspensiu (sense pagar impostos). DAE: Quan la mercaderia prové directament despatxada d’origen i es pagen els impostos allà. DAT: Quan la mercaderia, provinent d’ un país tercer, no ha pagat els impostos.

Què és el NRT / CASS / Registre de comerç i per què és necessari?

Són números de identificació fiscal d’Andorra i serveixen per al control fiscal a les importacions al país d’Andorra.